Ένας πρώην φοιτητής/ τρια μιλάει για τις εμπειρίες του/ της

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021