Η αποστολή του πανεπιστημίου

Κύριος σκοπός του πανεπιστημίου είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και στη διασπορά των γνώσεων, που είναι προϊόν διανοητικών διεργασιών και επιστημονικής έρευνας. Για το έργο αυτό είναι απαραίτητη η χρήση της ελεύθερης σκέψης και της κριτικής με δέσμευση στην εντιμότητα και την αμεροληψία στην έρευνα και την ευρυμάθεια. Με τον τρόπο αυτό, οι επιστημονικές κοινότητες συμβάλλουν στις πολιτιστικές και κοινωνικές εξελίξεις της ανθρωπότητας. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθηγητές, προσωπικό και φοιτητές, καλούνται να εργάζονται με αξιοπρέπεια και να μένουν πιστοί στις αρχές της ακαδημαϊκής εντιμότητας και ακεραιότητας.

Υποχρεώσεις των φοιτητών

Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν γραπτές εργασίες χωρίς αντιγραμμένα στοιχεία. Πάντα θεωρείται ως δεδομένο ότι οι εργασίες των φοιτητών είναι αποτέλεσμα της δικής τους διανοητικής διεργασίας, ενώ εάν γίνεται ειδική αναφορά και παράθεση της εργασίας οποιουδήποτε άλλου προσώπου που χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα ή για να υποστηριχθούν οι ιδέες των φοιτητών, αυτό πρέπει να αναφερθεί με σαφήνεια. Η μη παράθεση των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν σε οποιαδήποτε εργασία υποβληθείσα προς αξιολόγηση με την υπογραφή ενός φοιτητή συνιστά το σοβαρό αδίκημα της λογοκλοπής ή κλοπής της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η λογοκλοπή

Η κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι η πιο σοβαρή παραβίαση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και συμβαίνει όταν κάποιος απλά χρησιμοποιεί την εργασία ή τις ιδέες κάποιου άλλου σαν δικές του. Όλα τα αυτούσια αποσπάσματα κειμένου, ιδέες, καθώς και έμμεσες παραφράσεις από εργασίες οι οποίες ανήκουν σε άλλον πρέπει να αναφέρονται στην ειδική σελίδα με τις παραθέσεις.

Υπάρχουν οδηγίες στο διαδίκτυο όσον αφορά στο πως να παραθέτετε πηγές αναφερομένων στοιχείων. Μία χρήσιμη σελίδα αναφοράς για αυτά τα θέματα είναι η OWL Online Writing Lab at Purdue.