Τμήμα αρχαρίων

Γερμανικά μπορούν να δηλώσουν και φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν γνώσεις Γερμανικών και θα ήθελαν να ξεκινήσουν με την εκμάθηση της Γερμανικής γλώσσας στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το τμήμα αρχαρίων αποσκοπεί στην εκμάθηση γραπτού και προφορικού λόγου με στόχο τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας σε γερμανόφωνο περιβάλλον.

Γερμανικά I

Απλά Γερμανικά για φοιτητές που έχουν ήδη βασικές γνώσεις Γερμανικής γλώσσας. Στο μάθημα επιδιώκεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο γραπτό και προφορικό λόγο στην πράξη. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εισαγωγή και χρήση στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου, επεξεργασία αυθεντικών κειμένων της σύγχρονης καθημερινότητας, διαβαθμισμένου επιπέδου, ασκήσεις για τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος λεξιλογίου καθώς και εξάσκηση σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες της Γραμματικής. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης, δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα (το μάθημα προσφέρεται και σε επίπεδο αρχαρίων).

Γερμανικά II

Το μάθημα Γερμανικά II έχει χαρακτήρα εμβάθυνσης και επιδιώκει να ενισχύσει τις βάσεις που δημιουργήθηκαν στα Γερμανικά I. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών για αυτοδύναμη επεξεργασία και κατανόηση διαφόρων μορφών αυθεντικών κειμένων, η επέκταση του υπάρχοντος λεξιλογίου και η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.   
Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα των Γερμανικών.

Γερμανικά III

Στα Γερμανικά ΙΙΙ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή και εκμάθηση εξειδικευμένης ορολογίας, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάγνωση, η επεξεργασία καθώς και η κριτική προσέγγιση αυθεντικών κειμένων (άρθρα, τεχνικά κείμενα) διαβαθμισμένου επιπέδου, που έχουν άμεση σχέση με την ορολογία της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Επεκτείνονται οι μορφές και δομές διατύπωσης στην παραγωγή του γραπτού λόγου. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ακουστική κατανόηση. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου, καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης, δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα. 3 ECTS

Γερμανικά IV

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Γερμανικά, μέσω επιστημονικών κειμένων και αυθεντικών κειμένων εξειδικευμένου περιεχομένου καθώς και η βελτίωση των συγγραφικών τους δεξιοτήτων. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ακουστική κατανόηση και στην παραγωγή προφορικού / γραπτού λόγου, προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω άνεση στη διακρατική επικοινωνία. Η ηλεκτρονική τάξη, οι ασκήσεις στην ιστοσελίδα του Γλωσσικού Κέντρου καθώς και το οπτικοακουστικό υλικό αυτόνομης μάθησης δρουν συμπληρωματικά προς το μάθημα. 3 ECTS

Γενικές πληροφορίες

Το μάθημα περιλαμβάνει εβδομαδιαία παρακολούθηση μαθημάτων δια ζώσης (ή εξ αποστάσεως – σύμφωνα με την εκάστοτε Κοινή Υπουργική Απόφαση) καθώς και εγγραφή στην ηλεκτρονική τάξη moodle. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την υπεύθυνη διδασκαλίας κ. Άννα Βρουβάκη. Email: avrouvaki<στο>tuc.gr