Αυτοαξιολόγηση

Η αυτοαξιολόγηση είναι μία συνεχής διαδικασία η οποία περιλαμβάνει πολλαπλές προϋποθέσεις. Το DIALANG είναι ένα δωρεάν σύστημα διάγνωσης γλώσσας. Αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την υποστήριξη του προγράμματος Socrates της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1996-2004) και τώρα χρηματοδοτείται και συντηρείται σε «pro bono» βάση από το Πανεπιστήμιο Lancaster (Ηνωμένο Βασίλειο). Το DIALANG εξετάζει ανάγνωση, γραφή, ακρόαση, γραμματική και λεξιλόγιο σε 14 γλώσσες: Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ισλανδικά, Ιρλανδικά-γαλελικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά και Σουηδικά. Αναφέρει το επίπεδο δεξιοτήτων σας σε σχέση με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEFR) για την εκμάθηση γλωσσών. Από την έναρξή του, έχουν καταγραφεί αρκετά εκατομμύρια δοκιμαστικές συνεδρίες DIALANG. Περισσότερες πληροφορίες για το DIALANG είναι διαθέσιμες εδώ. Μπορείτε να προσπελάσετε τα test DIALANG εδώ.

Τα έντυπα αυτοαξιολόγησης DIALANG έχουν διαμορφωθεί ανάλογα με τα επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα έντυπα DIALANG μπορούν να εκτυπωθούν και να απαντηθούν (Αγγλικά και Γερμανικά) για να κρίνετε το επίπεδο στο οποίο βρίσκεσθε. Μπορείτε, επίσης, να συζητήσετε το ποσοστό επιτυχίας σας με τους διδάσκοντες.

Eπίπεδα Listening

Επίπεδα Writing

Επίπεδα Reading

 

Centre for Languages and Inter-Communication (The GELS network)

Το Γλωσσικό Κέντρο είναι μέλος του The GELS network. Το δίκτυο Global Engineers’ Language Skills (GELS) είναι μια κοινή πρωτοβουλία μεταξύ του Πανεπιστημίου του Cambridge, του KTH Royal Institute of Technology της Στοκχόλμης και ενός γαλλικού ερευνητικού εργαστηρίου (Institut Mines-Telecom – Didalang). Ο στόχος του GELS είναι να βελτιώσει τις γλωσσικές δεξιότητες των μελλοντικών μηχανικών μας προκειμένου να τους προετοιμάσει για τις ολοένα και πιο απαιτητικές απαιτήσεις μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς.

Ένας από τους βασικούς στόχους είναι να σχεδιαστεί και να διατεθεί ένας οδηγός βασισμένος στο “Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες” για καθηγητές ξένων γλωσσών που εργάζονται με φοιτητές μηχανικής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Το πρώτο βήμα προς τη δημιουργία αυτού του οδηγού ήταν ο σχεδιασμός ενός πλέγματος με βάση το “Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες” για φοιτητές μηχανικών και μηχανικούς. Η πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του "Πλαισίου GELS" βρίσκεται εδώ.

Centre for Languages and Inter-Communication- University of Cambridge.