Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας στο Πολυτεχνείο Κρήτης με την Πρέσβειρα της Κίνας

Στις 13 Φεβρουαρίου 2019 υπεγράφη στην Πολυτεχνειούπολη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Πολυτεχνείου Κρήτης με τον Οργανισμό Hanban της Κίνας, παρουσία της Πρέσβειρας της Κίνας κας Zhang Qiyue και των Πρυτανικών Αρχών του Ιδρύματος. Στόχος του προγράμματος συνεργασίας είναι να δώσει τη δυνατότητα διδασκαλίας της Κινεζικής Γλώσσας από ειδικευμένο Κινέζο διδάσκοντα του Οργανισμού Hanban αρχικά σε φοιτητές και μετέπειτα σε καθηγητές, υπαλλήλους, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο από την τοπική κοινωνία.

Κινεζική Γλώσσα

Τα μαθήματα Κινεζικής γλώσσας πληρούν τα κριτήρια του ΗSK (Chinese Proficiency Test) το οποίο είναι ένα διεθνές τυποποιημένο σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης της Κινεζικής γλώσσας που εφαρμόζει η Εθνική Επιτροπή Πιστοποίησης της Κινεζικής Γλώσσας/HANBAN του Υπουργείου Παιδείας της Κίνας για να πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης και ικανότητας χρήσης της κινεζικής ως ξένη γλώσσα στην καθημερινότητα, αλλά και σε ακαδημαϊκά και εργασιακά περιβάλλοντα.

Κινεζικά I

Το μάθημα Κινεζικά I είναι κατάλληλο για μαθητές Κινεζικών χωρίς εμπειρία σε συστηματική εκμάθηση Κινεζικών και για όσους πρόκειται να συμμετάσχουν στο Τεστ HSK Επίπεδο 1. Αυτό το μάθημα έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να κατακτήσουν το Pinyin, τη γραφή βασικών χαρακτήρων, την καθημερινή έκφραση.
Ελπίζουμε ότι αυτό το μάθημα μπορεί να βοηθήσει κάθε μαθητή να έχει ένα καλό ξεκίνημα και να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στην εκμάθηση των κινεζικών του.

Κινεζικά II

Αυτό το μάθημα έχει προγραμματιστεί για τους φοιτητές που έχουν σπουδάσει Κινεζικά Ι. Προϋποθέτει τουλάχιστον 100-150 λέξεις. Μετά τη μελέτη, οι μαθητές θα πρέπει να κατακτήσουν 300 λέξεις, να μπορούν να διεξάγουν απλή καθημερινή συνομιλία στα κινεζικα και να περάσουν το HSK 1 ή το HSK 2.

Κινεζικά III

Αυτό το μάθημα είναι κατάλληλο για μαθητές Κινεζικής γλώσσας που έχουν περάσει το τεστ HSK Level 2 και έχουν κατακτήσει περίπου 300 Κινεζικές λέξεις. Με βάση τα HSK 1 και HSK 2, αυτό το μάθημα προσθέτει την εκμάθηση της αργκό και του πολιτισμού. Ελπίζουμε ότι οι εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος μπορούν να περάσουν το Τεστ HSK Level 3.

Κινεζικά IV

Το μάθημα Κινεζικά IV είναι κατάλληλο για μαθητές που έχουν περάσει το Τεστ HSK Level 3. Οι μαθητές όχι μόνο μπορούν να κατακτήσουν περίπου 600 λέξεις μαθαίνοντας, αλλά και να περάσουν το Τεστ επιπέδου 3 HSK με άριστους βαθμούς.