Αγγλικά

Οι στόχοι του μαθήματος Αγγλικών είναι η διδακτική της ορολογίας στην αρχιτεκτονική και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ακαδημαϊκή και επαγγελματική παρουσίαση. Η τελική βαθμολογία καθορίζεται από τα εβδομαδιαία κουίζ στην ηλεκτρονική τάξη, μια προφορική παρουσίαση και μια τελική εξέταση. 2 ECTS