Το Κτίριο του Γλωσσικού Κέντρου

Το κτίριο του Γλωσσικού Κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης, από τα παλαιότερα κτίρια της Πολυτεχνειούπολης στο Ακρωτήρι, σχεδιάστηκε το 1988 ως η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης καλύπτοντας τις ανάγκες των πρώτων φοιτητών. Από το 2016 το κτίριο της παλιάς Βιβλιοθήκης (Ε1) επαναχρησιμοποιήθηκε και στεγάζει το Γλωσσικό Κέντρο.

Το Γλωσσικό Κέντρο βρίσκεται στον πυρήνα της Πολυτεχνειούπολης, στην πλατεία γύρω από την οποία αρθρώνονται οι κεντρικές λειτουργίες της (Βιβλιοθήκη, μεγάλα Αμφιθέατρα, Διοικητικές λειτουργίες). Υπάρχει ξεχωριστή είσοδος για το ισόγειο στην βορειοανατολική όψη και η κύρια είσοδος, στον πρώτο όροφο, γίνεται μέσω ράμπας που ξεκινά από τη νοτιοδυτική όψη. (Χάρτης)

Πρόκειται για κτίριο τεσσάρων ορόφων με το ισόγειο αυτόνομο και τον πρώτο όροφο με μεγάλο ενιαίο χώρο γύρω από τον οποίο αρθρώνονται ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος. Η κίνηση που ακολουθεί ο επισκέπτης- χρήστης επιτρέπει πολύπλευρη εποπτεία με συνεχείς εναλλαγές οπτικής. Τα υλικά που έχουν επιλεγεί είναι ανεπίχριστο σκυρόδεμα και επιχρισμένες επιφάνειες και μάρμαρο για το δάπεδο του 1ου ορόφου και ξύλο για το δάπεδο των 2ου και 3ου ορόφου. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτιρίου είναι ο φυσικός φωτισμός από την κεκλιμένη οροφή. 

Στο Γλωσσικό Κέντρο βρίσκονται τα γραφεία των διδασκόντων, αίθουσες διδασκαλίας, θέσεις εργασίας με υπολογιστές, θέσεις μελέτης και γωνιές με καθιστικά.


Το Γλωσσικό Κέντρο (Κτίριο Ε1) είναι ανοικτό για ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές και τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας Δευτέρα- Παρασκευή 8:30- 15:30.

  • για ατομική μελέτη
  • για σύντομη ανάπαυση μεταξύ ακαδημαϊκών υποχρεώσεων
  • ως σημείο συνάντησης

Φωτογραφικό υλικό