Αυτόνομη Μάθηση

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να μάθει κανείς μία γλώσσα, αλλά ίσως λίγοι ξέρουν ότι το να γνωρίζεις καλά τη μητρική σου γλώσσα σε βοηθάει να μάθεις και άλλες γλώσσες. Πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη της ευφυΐας και βελτιώνει γενικότερα την ικανότητα εκμάθησης.

Το Γλωσσικό κέντρο προωθεί όχι μόνο την εκμάθηση των γλωσσών, αλλά και την αυτόνομη μάθηση. Έτσι, οι φοιτητές αναλαμβάνουν την ευθύνη της μάθησής τους, θέτουν προσωπικούς στόχους, επιλέγουν στρατηγικές μάθησης, ελέγχουν και αποτιμούν την πρόοδό τους.

Το διδακτικό προσωπικό του Γλωσσικού Κέντρου είναι πάντα διαθέσιμο να συμβουλεύει και να προτείνει τα βοηθήματα αυτό-αξιολόγησης που διαθέτει το κέντρο για την Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα.

Προσωπικοί τρόποι εκμάθησης

Όλοι οι άνθρωποι δεν επεξεργάζονται και δεν συγκρατούν τις πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο.
Οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν βλέποντας ή ακούγοντας, στοχαζόμενοι ή πράττοντας, αιτιολογώντας λογικά ή διαισθητικά, αναλύοντας ή σχηματίζοντας νοερά μια εικόνα.
Όλες οι μέθοδοι ισχύουν εάν λειτουργούν. Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του ύφους εκμάθησής σας θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε μια αποδοτικότερη προσέγγιση στην εκμάθηση.

Έχετε καλύτερα αποτελέσματα μελετώντας κανόνες γραμματικής για να καλυτερεύσετε την επάρκεια σας ή έχετε μεγαλύτερη επιτυχία  όταν ακούτε αυθεντικό οπτικο-ακουστικό υλικό; Η απάντηση σε αυτήν καθώς και σε άλλες ερωτήσεις μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο καθώς αναπτύσσετε την δικιά σας στρατηγική εκμάθησης.

To Index of Learning Styles (Ευρετήριο Τρόπου Εκμάθησης) είναι ένα on-line εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται για να κατανοήσετε το μοντέλο των τεσσάρων τύπων τρόπου εκμάθησης (active/reflective, sensing/intuitive, visual/verbal, and sequential/global) το οποίο αναπτύχθηκε από τον Richard M. Felder και την Linda K. Silverman/ και την Barbara A. Soloman στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας.

Μπορείτε να απαντήσετε το ερωτηματολόγιο κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο :

Index of Learning Styles Questionnaire

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: Μάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση (CEFR) σχεδιάστηκε για να παρέχει μια διαφανή, συνεκτική και ολοκληρωμένη βάση...
περισσότερα...

Αυτοαξιολόγηση

Η αυτοαξιολόγηση είναι μία συνεχής διαδικασία η οποία περιλαμβάνει πολλαπλές προϋποθέσεις. Το DIALANG είναι ένα δωρεάν σύστημα διάγνωσης γλώσσας.
περισσότερα...