Επίπεδα Reading

Επίπεδο Α1

 • Μπορώ να καταλάβω τη γενική ιδέα απλών πληροφοριακών κειμένων και  σύντομες απλές περιγραφές, ειδικά αν αυτές περιέχουν εικόνες οι οποίες με  βοηθούν να κατανοήσω το κείμενο.

 • Μπορώ να καταλάβω πολύ σύντομα, απλά κείμενα, οικεία ονόματα, λέξεις και βασικές φράσεις, διαβάζοντας π.χ. μία φράση τη φορά, ή ξαναδιαβάζοντας τμήματα του κειμένου.

 • Μπορώ να ακολουθήσω σύντομες, απλές, γραπτές οδηγίες, ειδικά αν αυτές περιέχουν εικόνες.

 • Μπορώ να αναγνωρίζω οικεία ονόματα, λέξεις και πολύ απλές εκφράσεις  απλών ανακοινώσεων σε πολύ καθημερινές καταστάσεις.

 • Μπορώ να καταλάβω σύντομα, απλά μηνύματα π.χ. σε καρτ ποσταλ.

Επίπεδο A2

 • Μπορώ να καταλάβω σύντομα, απλά κείμενα τα οποία περιέχουν τις πιο γνωστές λέξεις καθώς και μερικές διεθνείς λέξεις.

 • Μπορώ να καταλάβω σύντομα, απλά κείμενα γραμμένα σε καθημερινή γλώσσα.

 • Μπορώ να καταλάβω σύντομα, απλά κείμενα σχετικά με την εργασία μου.

 • Μπορώ να βρω συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλό καθημερινό υλικό όπως, διαφημίσεις, φυλλάδια, καταλόγους και προγράματα.

 • Μπορώ να αναγνωρίσω συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραμμένα κείμενα όπως επιστολές, διαφημιστικά φυλλάδια καθώς και σύντομα άρθρα σε εφημερίδες τα οποία περιγράφουν γεγονότα.

 • Μπορώ να καταλάβω σύντομες, απλές προσωπικές επιστολές.

 • Μπορώ να καταλάβω τυποποιημένες επιστολές και φαξ τα οποία αναφέρονται σε οικεία θέματα.

 • Μπορώ να καταλάβω τις απλές οδηγίες εξοπλισμού που χρησιμοποιώ/συναντώ στην καθημερινή ζωή - όπως ένα δημόσιο τηλέφωνο.

 • Μπορώ να καταλάβω τις καθημερινές πινακίδες και τις ειδοποιήσεις στους δημόσιους χώρους, όπως οι οδοί, εστιατόρια, σιδηροδρομικοί σταθμοί και στους εργασιακούς χώρους.

Επίπεδο B1

 • Μπορώ να καταλάβω ξεκάθαρα κείμενα σχετικά με το πεδίο των ενδιαφερόντων μου.

 • Μπορώ να βρω και να καταλάβω γενικές πληρφορίες τις οποίες χρειάζομαι σε καθημερινό υλικό, όπως επιστολές, διαφημιστικά φυλλάδια, και σύντομα επίσημα έγγραφα.

 • Μπορώ να ερευνήσω ένα εκτενές ή αρκετά σύντομα κείμενα για να εντοπίσω συγκεκριμένες πληροφορίες.

 • Χρειάζομαι βοήθεια για να ολοκληρώσω ένα αντικείμενο.

 • Μπορώ να αναγνωρίσω τα σημαντικά σημεία σε ξεκάθαρα άρθρα εφημερίδων σχετικά με οικεία θέματα.

 • Μπορώ να αναγνωρίσω τα κύρια συμπεράσματα σε καλογραμμένα (ξεκάθαρα) επιχειρηματολογικά κείμενα.

 • Μπορώ να αναγνωρίσω τη γενική γραμμή μιας επιχειρηματολογίας σε ένα κείμενο αλλά όχι απαραίτητα με κάθε λεπτομέρεια.

 • Μπορώ να καταλάβω την περιγραφή γεγονότων, συναισθημάτων και επιθυμιών σε προσωπικές επιστολές αρκετά καλά ώστε να αλληλογραφήσω με ένα φίλο ή γνωστό.

 • Μπορώ να καταλάβω καλογραμμένες, ξεκάθαρες οδηγίες για μία συσκευή

Επίπεδο B2

 • Μπορώ να διαβάσω αλληλογραφία σχετική με το πεδίο των ενδιαφερόντων μου και να καταλάβω εύκολα το κύριο μήνυμα.

 • Μπορώ να καταλάβω ειδικά άρθρα πέρα από το γνωστικό μου πεδίο υπό την προϋπόθεση να μπορώ να χρησιμοποιώ λεξικό για να επιβεβαιώσω την ορολογία.

 • Μπορώ να διαβάσω πολλά είδη κειμένων αρκετά εύκολα με διαφορετικούς ρυθμούς και με διαφορετικούς τρόπους σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο διαβάζω και το είδος του κειμένου. Κατέχω ευρύ λεξιλόγιο, αλλά, μερικές φορές, δυσκολεύομαι με τις λιγότερες συνηθισμένες λέξεις και φράσεις.

 • Μπορώ να ανατρέξω γρήγορα σε εκτενή και περίπλοκα κείμενα εντοπίζοντας τις σχετικές/ουσιώδεις λεπτομέρειες.

 • Μπορώ να βρω πληροφορίες, ιδέες και γνώμες από ιδιαίτερα εξειδικευμένες πηγές στον τομέα μου.

 • Μπορώ εύκολα να αναγνωρίσω το περιεχόμενο και την συνάφεια νέων αντικειμένων, άρθρων και αναφορών σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών  θεμάτων, αποφασίζοντας αν προσεκτικότερη μελέτη είναι άξια λόγου ή όχι.

 • Μπορώ να καταλάβω άρθρα και αναφορές που σχετίζονται με σύγχρονα προβλήματα στα οποία οι συγγραφείς υιοθετούν ιδιαίτερες θέσεις ή απόψεις.

Επίπεδο C1

 • Μπορώ να καταλάβω με λεπτομέρειες ένα ευρύ φάσμα από εκτενή, σύνθετα κείμενα, υπό τον όρο ότι, μπορώ να ξαναδιαβάσω τα δύσκολα τμήματα του κειμένου.

 • Σε ένα ευρύ φάσμα από εκτενή, σύνθετα κείμενα σχετικά με την κοινωνική, επαγγελματική και ακαδημαϊκή ζωή, μπορώ να εντοπίσω ιδιαίτερα λεπτά σημεία στις λεπτομέρειες, συμπλεριλαμβανομένων και απόψεων και στάσεων που δεν  εκφράζονται ρητά.

 • Μπορώ να καταλάβω οποιαδήποτε μορφή αλληλογρφίας χρησιμοποιώντας περιστασιακά το λεξικό. 

 • Μπορώ να καταλάβω με λεπτομέρειες εκτενή, σύνθετες οδηγίες για μια νέα άγνωστη συσκευή ή διαδικασία ακόμη και εκτός  του αντικειμένου μου, εφ' όσον μπορώ να ξαναδιαβάσω τα δύσκολα σημεία.

Επίπεδο C2

 • Μπορώ να καταλάβω και να ερμηνεύσω πρακτικά όλες τις μορφές γραπτού λόγου συμπεριλαμβανόμένων και αφηρημένων, δομικά σύνθετων κειμένων, ή  κειμένων που περιέχουν εξαιρετικά πολλά στοιχεία της καθομιλουμένης, λογοτεχνικά και μη. 

 • Μπορώ να καταλάβω ένα ευρύ φάσμα από εκτενή και σύνθετα κείμενα, καταλαβαίνοντας πλήρως λεπτές διακρίσεις ύφους και σημασίας οι οποίες δηλώνονται ρητά ή υπονοούνται.