Επίπεδα Listening

Επίπεδο A1

 • Μπορώ να καταλάβω καθημερινές εκφράσεις οι οποίες σχετίζονται με απλές και συγκεκριμένες ανάγκες σε καθαρή, αργή και επαναλαμβανόμενη ομιλία.

 • Μπορώ να παρακολουθήσω μία ομίλια η οποία είναι πολύ αργή και προσεκτικά αρθρωμένη, με μεγάλες παύσεις ώστε να καταλάβω το νόημα.

 • Μπορώ να καταλάβω ερωτήσεις και οδηγίες και να ακολουθήσω σύντομες, απλές κατευθύνσεις.

 • Μπορώ να καταλάβω αριθμούς, τιμές και την ώρα.

Επίπεδο A2

 • Μπορώ να καταλάβω αρκετά ώστε να διαχειριστώ απλές, καθημερινές ανταλλαγές χωρίς πολλύ προσπάθεια.

 • Μπορώ γενικά να αναγνωρίσω το θέμα μιας συζήτησης γύρω μου η οποία διεξάγεται αργά και καθαρά.

 • Μπορώ γενικά να καταλάβω μια καθαρή, συνηθισμένη ομιλία για οικεία θέματα, αν και σε μια πραγματική κατάσταση ίσως θα πρέπει να ζητήσω επανάληψη ή επαναδιατύπωση.

 • Μπορώ να καταλάβω αρκετά ώστε να ανταποκριθώ σε συγκεκριμένες ανάγκες της καθημερινής ζωής με δεδομένο ότι η ομιλία είναι καθαρή και αργή.

 • Μπορώ να καταλάβω φράσεις και εκφράσεις άμεσων αναγκών.

 • Μπορώ να χειριστώ απλές ασχολίες σε μαγαζιά, ταχυδρομεία ή τράπεζες.

 • Μπορώ να καταλάβω απλές κατευθύνσεις για το πως θα πάω από το Χ στο Υ με τα πόδια ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

 • Μπορώ να καταλάβω τις απαραίτητες πληροφορίες από σύντομα μαγνητοφωνημένα αποσπάσματα τα οποία ασχολούνται με προβλεπόμενα καθημερινά θέματα και τα εκφέρονται αργά και καθαρά.

 • Μπορώ να καταλάβω τα κύρια σημεία τηλεοπτικών ειδήσεων σχετικά με γεγονότα, ατυχήματα, κ.λ.π., όπου το οπτικό υλικό υποστηρίζει την τηλεοπτική κάλυψη.

 • Μπορώ να καταλάβω τα κύρια σημεία απλών, ξεκάθαρων μηνυμάτων και ανακοινώσεων.

Επίπεδο B1

 • Μπορώ να υποθέσω (εικάσω) το νόημα των περιστασιακά άγνωστων λέξεων από τα συμφραζόμενα και να καταλάβω το νόημα πρότασης εάν το θέμα που συζητείται είναι γνωστό.

 • Μπορώ γενικά να παρακολουθήσω τα κύρια σημεία μιας εκτενούς συζήτησης η οποία γίνεται γύρω μου δεδομένου ότι η ομιλία είναι σαφής και χρησιμοπιείται συνήθης γλώσσα.

 • Μπορώ να παρακολουθήσω μια ομιλία σε καθημερινή συζήτηση, αν και σε μια πραγματική καταστάση μερικές φορές πρέπει να ζητήσω την επανάληψη συγκεκριμένων λέξεων και φράσεων.

 • Μπορώ να καταλάβω σαφώς διατυπωμένες, πρακτικές πληροφορίες για θέματα όπως, η καθημερινότητα ή η εργασία, αναγνωρίζοντας τόσο τα γενικά μηνύματα όσο και τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες, υπό τον όρο ότι η εκφορά του λόγου είναι καθαρή και γενικά χρησιμοποιείται μια οικεία προφορά.

 • Μπορώ να καταλάβω τα κύρια σημεία σαφούς πρότυπης ομιλίας για θέματα οικεία τα οποία συμβαίνουν τακτικά.

 • Μπορώ να παρακολουθήσω μια διάλεξη ή ομιλία η οποία πραγματεύεται αντικείμενα στο δικό μου πεδίο, υπό τον όρο ότι το αντικείμενο συζήτησης είναι γνωστό και η παρουσίαση σαφής και ξεκάθαρα οργανωμένη.

 • Μπορώ να καταλάβω απλές τεχνικές πληροφορίες, όπως οδηγίες λειτουργίας καθημερινού εξοπλισμού.

 • Μπορώ να καταλάβω το περιεχόμενο πληροφοριών της πλειοψηφίας μαγνητοφωνημένου ή ηχογραφημένου ακουστικού υλικού για γνωστά θέματα στα οποία ο προφορικός λόγος εκφέρεται σχετικά αργά και ξεκάθαρα.

 • Μπορώ να παρακολουθήσω πολλά φίλμ στα οποία κυρίως τα οπτικά εφφέ και η δράση μεταφέρουντην πλοκή και στα οποία η γλώσσα είναι ξεκάθαρη.

 • Μπορώ να καταλάβω τα κύρια σημεία αναμεταδόσεων σχετικών με οικεία θέματα και θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος όταν η γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται  είναι σχετικά αργή και σαφής.

Επίπεδο B2

 • Μπορώ να καταλάβω λεπτομερώς τι μου είπαν σε πρότυπη γλώσσα (κοινή γλώσσα), ακόμα και σε περιβάλλοντα με κάποιο θόρυβο.

 • Μπορώ να καταλάβω κοινή προφορική γλώσσα, ζωντανά ή σε αναμετάδοση, σε γνωστά και άγνωστα θέματα τα οποία κανονικά αντιμετωπίζονται στην προσωπική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική ζωή. Μόνο ο ακραίος παρασιτικός θόρυβος, η ασαφής δομή ή/και η ιδιωματική χρήση της γλώσσας προκαλούν μερικά προβλήματα.

 •  

  Μπορώ να καταλάβω τις κύριες ιδέες σύνθετης ομιλίας για συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα η οποία εκφέρεται σε κοινή γλώσσα συμπεριλαμβανομένων και τεχνικών συζητήσεων στο πεδίο της ειδίκευσης μου.

 • Μπορώ να παρακολουθήσω εκτενή ομιλία και σύνθετες επιχειρηματολογίες υπό τον όρο ότι, το θέμα συζήτησης είναι εύλογα γνωστό και οι κατευθύνσεις της συζήτησης δηλώνονται ξεκάθαρα από τον ομιλητή.

 • Μπορώ να καταλάβω (παρακολουθήσω) τα ουσιώδη (απαραίτητα) σημεία διαλέξεων, ομιλιών, αναφορών και άλλων μορφών παρουσιάσεων οι οποίες χρησιμοποιούν σύνθετες ιδέες και γλώσσα.

 • Μπορώ να καταλάβω τις ανακοινώσεις και τα μηνύματα στα συγκεκριμένα και αφηρημένα θέματα προφορικά στην πρότυπη γλώσσα με την κανονική ταχύτητα.

 • Μπορώ να καταλάβω τα περισσότερα ραδιο ντοκιμαντέρ και το περισσότερο ηχητικό υλικό, μαγνητοφωνημένο ή αναμεταδιδόμενο, σε πρότυπη γλώσσα και να προσδιορίσω τη διάθεση του ομιλητή, τον τόνο, κ.λπ...

 • Μπορώ να καταλάβω τα περισσότερα προγράμματα της τηλεόρασης:  ειδήσεις, προγράμματα με θέματα επικαιρότητας, όπως π.χ. ντοκυμαντέρ, ζωντανές συνεντεύξεις και συζητήσεις, έργα και την πλειονότητα των ταινιών σε πρότυπη γλώσσα.

 • Μπορώ να παρακολουθήσω μια διάλεξη ή ομιλία στον τομέα μου υπό τον όρο ότι η παρουσίαση είναι ξεκάθαρη.

Επίπεδο Γ1

 • Μπορώ να παρακολουθήσω μια ζωντανή συνομιλία μεταξύ φυσικών ομιλητών

 • Μπορώ να καταλάβω αρκετά ώστε να παρακολουθήσω εκτενείς ομιλίες σσετικά με αφηρημένα και σύνθετα θέματα πέρα από τον δικό μου τομέα, αν και μπορεί να χρεισαστεί να επιβεβαιώσω κάποιες λεπτομέρειες, ειδικά αν το ιδίωμα δεν είναι οικείο.

 • Μπορώ να αναγνωρίσω ένα ευρύ φάσμα ιδιωματικών εκφράσεων και και να αναγνωρίσω διαφορές στο στυλ.

 • Μπορώ να παρακολουθήσω εκτενείς ομιλίες ακόμα και όταν δεν είναι ξεκάθαρα δομημένες και όταν οι σχέσεις μεταξύ ιδεών δεν δηλώνονται ρητά.

 • Μπορώ να παρακολουθήσω τις περισσότερες διαλέξεις, I can follow most lectures, discussions and debates with relative ease.

 • Μπορώ να αποσπάσω συγκεκριμένες πληροφορίες από δημόσιες ανακοινώσεις κακής ποιότητας.

 • Μπορώ να καταλάβω σύνθετες τεχνικές πληροφορίες, όπως οδηγίες λειτουργίας,  κατασκευαστικά χαρακτηριστικά γνωστών προϊόντων και υπηρεσιών.

 • Μπορώ να καταλάβω ένα ευρύ φάσμα μανγητοφωνημένου ακουστικού υλικού, συμπεριλαμβανομένου και ορισμένου στο οποίο δεν χρησιμοποιείται πρότυπη γλώσσα, και να προσδιορίσω τα πιο λεπτά σημεία, συμπεριλαμβανομένων των υπονοούμενων τοποθετήσεων και των σχέσεων μεταξύ των ομιλητών. 

 • Μπορώ να παρακολουθήσω ταινίες που περιέχουν σε αρκετά σημαντικό βαθμό γλώσσα της πιάτσας και ιδιωματικές εκφράσεις.

Επίπεδο Γ2

 • Δεν έχω δυσκολία να καταλάβω οποιοδήποτε είδος προφορικού λόγου, είτε ζωντανό είτε αναμεταδιδόμενο σε γρήγορο, φυσικό ρυθμό.

 • Μπορώ να παρακολουθήσω εξειδικευμένες διαλέξεις και παρουσιάσεις όπου χρησιμοποιείται σε υψηλό βαθμό η καθομιλουμένη, τοπικοί διάλεκτοι ή άγνωστη ορολογία.