Απαλλαγή από τα μαθήματα «Αγγλικά I» & «Αγγλικά II» για τις Σχολές ΗΜΜΥ και ΜΗΧΟΠ 2023-2024

Υποχρέωση του/της κάθε φοιτητή/-ριας ο οποίος επιθυμεί απαλλαγή για τα Αγγλικά Ι & ΙΙ του Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, ανεξαρτήτως έτους, είναι η ηλεκτρονική υποβολή του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Β2, Γ1 και Γ2 στην ιδρυματική πλατφόρμα moodle.tuc.gr μέχρι τις 30.11.2023.

Πέραν αυτής της ημερομηνίας, δεν υφίσταται άλλη διαδικασία απαλλαγών και αυτομάτως γίνεται παραπομπή σε τελική εξέταση για το μάθημα «Αγγλικά Ι» (Ιανουάριος 2024/ Σεπτέμβριος 2024) και για το μάθημα «Αγγλικά ΙΙ» (Ιούνιος 2024/ Σεπτέμβριος 2024).

                Σύνδεσμος για τη Σχολή ΗΜΜΥ: https://moodle.tuc.gr/course/view.php?id=213

                Σύνδεσμος για τη Σχολή ΜΗΧΟΠ: https://moodle.tuc.gr/course/view.php?id=216

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκονται περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και οι οδηγίες για την ανάρτηση των πιστοποιητικών στην ιδρυματική πλατφόρμα moodle. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να τις διαβάσουν με προσοχή. 

Υπενθυμίζεται ότι για την καταχώρηση βαθμού στα μαθήματα των Αγγλικών μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου, προϋπόθεση είναι η δήλωσή τους στο φοιτητολόγιο κατά την περίοδο που θα ανακοινωθεί από τις γραμματείες των Σχολών.

 

Anne McKay