Λύτρα Τριανταφυλλιά

Φωτογραφία προσωπικούΤοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Λύτρα Τριανταφυλλιά
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Διοικητικό Τμήμα:Γλωσσικό Κέντρο
Εργαστήριο:ΚΕΓΕΠ (Γλωσσικό Κέντρο)
Email:tlytra<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037338
Τοποθεσία:Γραφείο: Α όροφος, ΚΕΓΕΠ (Ε1), Α' Όροφος