Συμμετοχή του Γλωσσικού Κέντρου στο 3o Συνέδριο EURECA-PRO

Το Γλωσσικό Κέντρο του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στο 3o Συνέδριο EURECA-PRO on Responsible Consumption and Production που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά 26-29 Σεπτεμβρίου 2023. https://conference.eurecapro.eu/