Ο κ. Barry Doherty εθελοντής διδάσκαλος Αγγλικών στο Γλωσσικό Κέντρο

Το Γλωσσικό Κέντρο είναι στην ευχάριστη θέση να συστήνει τον κ. Barry Doherty, έναν ειδικό εθελοντή δάσκαλο που προσφέρθηκε ευγενικά να βοηθήσει τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης ατομικά στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας τόσο σε γενικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.

Το Γλωσσικό Κέντρο είναι στην ευχάριστη θέση να συστήνει τον κ. Barry Doherty, έναν ειδικό εθελοντή δάσκαλο που προσφέρθηκε ευγενικά να βοηθήσει τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης ατομικά στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας τόσο σε γενικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο.
Ο κ. Doherty είναι κάτοχος πτυχίου Αγγλικών από το Πανεπιστήμιο του Stirling, Διπλώματος Διδασκαλίας από το Πανεπιστήμιο του Reading και Master's στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire. Έχει τεράστια εμπειρία ως δάσκαλος σε σχολεία και κολέγια στο Ηνωμένο Βασίλειο και ως Διευθυντής Εκπαίδευσης στους τομείς της Αγγλικής Γλώσσας, της Αγγλικής Λογοτεχνίας και των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών. Επίσης, έχει διδάξει Αγγλικά ως Ξένη Γλώσσα σε Αγγλία, Αθήνα και Χανιά.
Εάν θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού με τον κ. Doherty για να ορίσετε ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής ή διδασκαλίας, επικοινωνήστε με το Γλωσσικό Κέντρο ή την κα Anne McKay.