Λειτουργία Γλωσσικού Κέντρου

Το Γλωσσικό Κέντρο, πέραν της λειτουργίας του ως χώρος διδασκαλίας, είναι ανοιχτό για ελεύθερη πρόσβαση από τους φοιτητές και τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας…

  • για ατομική μελέτη
  • για σύντομη ανάπαυση μεταξύ ακαδημαϊκών υποχρεώσεων
  • ως σημείο συνάντησης

…τις καθημερινές 9:00 - 15:00