Εργαστήρι κινέζικης μαγειρικής - Κινέζικα III / Chinese cooking workshop - Chinese III

Φοιτητές του μαθήματος "Κινέζικα 3" συμμετείχαν σε εργαστήριο κινεζικής μαγειρικής με την κυρία Wenjia Zhang. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ετοίμασαν ζυμαρικά και έμαθαν «καλούς τρόπους» σε ένα κινέζικο τραπέζι.

Τα dumplings είναι ένα παραδοσιακό φαγητό, απαραίτητο για τους εορτασμούς της κινεζικής Πρωτοχρονιάς και έχουν ιδιαίτερη σημασία στην κινεζική κουλτούρα. Η προετοιμασία τους αποτελεί συχνά οικογενειακή δραστηριότητα, όπου μέλη της οικογένειας και φίλοι συγκεντρώνονται για να φτιάξουν ζυμαρικά μαζί και να τα μοιραστούν ως σύμβολο καλής τύχης, ευημερίας και ενότητας.

Για την κινεζική κουλτούρα όπως και για άλλες κουλτούρες, τα dumblings έχουν ιδιαίτερη σημασία. Είναι ένα νόστιμο είδος φαγητού, που λέγεται ότι φέρνει καλή τύχη και όταν προετοιμάζεται σωστά, μπορεί να αποτελέσουν μέρος μιας θρεπτικής δίαιτας.
 

Students of the "Chinese 3" class participated in a Chinese cooking workshop with Mrs Wenjia Zhang. During the workshop, they prepared dumblings and learned Chinese table manners.

Dumblings are a traditional food, essential for the Chinese New Year celebrations and hold a special significance in Chinese culture. Their preparation is often enjoyed as a family activity, where family members and friends gather to make dumplings together and share them as a symbol of good luck, prosperity, and unity.

For Chinese culture as for other cultures, dumblings have a special significance. They are a delicious type of food, said to bring good fortune, and when prepared well, they can be part of a nutritious diet.