Εργαστήρια Γερμανικής Γλώσσας με την Dorota Okońska

Dorota Okońska

Η Dorota Okońska επιστημονική συνεργάτης στο τμήμα Γερμανικά ως Δεύτερη και ως Ξένη Γλώσσα του Πανεπιστημίου Duisburg-Essen καλεσμένη στα τμήματα Γερμανικής Γλώσσας του Γλωσσικού Κέντρου την Δευτέρα 20/3/2023 και Τετάρτη 22/3/2023.
Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με την ευγενική υποστήριξη της Γερμανικής Πρεσβείας Αθηνών. 

Σύντομο Βιογραφικό 

Η Dorota Okońska είναι επιστημονική συνεργάτης στο τμήμα Γερμανικά ως Δεύτερη και ως Ξένη Γλώσσα του Πανεπιστημίου Duisburg-Essen, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "ProDaZ" (Τα Γερμανικά ως Δεύτερη Γλώσσα σε όλα τα μαθήματα). Από το 2011 συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα "Sprache durch Kunst" - "Διδασκαλία και Εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας μέσω της τέχνης".
Πραγματοποίησε την διδακτορική της διατριβή με θέμα "Η Τέχνη ως στοιχείο ολιστικής, δραστηριοκεντρικής και διαδραστικής- συνεργατικής μάθησης. Μία εμπειρική μελέτη της εκμάθησης ξένων γλωσσών μέσω της Τέχνης".
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς: γλωσσολογικά αισθητική μάθηση, μέθοδοι διδασκαλίας της δεύτερης και ξένης γλώσσας, Suggestopädie (μέθοδος διδασκαλίας που συνδυάζει παιδαγωγική, ψυχολογία και τέχνη), πολυγλωσσία, διδασκαλία της γλώσσας προέλευσης.