Εξέταση Κινεζικά I & III - 13/7/2024

Οι φοιτητές όλων των σχολών (πλην της σχολής ΗΜΜΥ*) που έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα Κινεζικά I και III κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-24 θα πρέπει να προσέλθουν στην εξέταση το Σάββατο 13/7/2024 στην αίθουσα Ε3002.

Η επιτυχής εξέταση αποτελεί προϋπόθεση για την παρακολούθηση της επόμενης τάξης, δηλαδή Κινεζικά II και Κινεζικά IV, αντίστοιχα.

Οι εξετάσεις θα γίνουν τις παρακάτω ώρες:

18:00-19:30 Κινέζικα I

19:30-21:00 Κινέζικα III

*Μόνο οι φοιτητές ΗΜΜΥ που φοιτούν σε εξάμηνο από 12ο και άνω, μπορούν να εξεταστούν στα Κινέζικα.