Ένας άλλος σημαντικός πόρος που διαθέτει το Γλωσσικό Κέντρο είναι τα φύλλα εργασίας, που περιλαμβάνουν ασκήσεις για γραμματική, λεξιλόγιο, κείμενα και άλλες ενδιαφέρουσες ενότητες.
Τα φύλλα εργασίας είναι καταχωρημένα σε τρία επίπεδα δυσκολίας. Έτσι ο καθένας μπορεί να επιλέξει ανάλογα με την εκτίμηση των δεξιοτήτων του. Όταν ο φοιτητής έχει συμπληρώσει  τις ασκήσεις, μπορεί να ελέγχει μόνος του βάσει των λύσεων που υπάρχουν στο τέλος του φύλλου εργασίας τις απαντήσεις που έδωσε. Αυτή είναι η λεγόμενη αυτόνομη μάθηση. Ο καθένας δηλαδή μπορεί να ελέγχει αυτόνομα την  πρόοδο του και να επισημάνει τους τομείς στους οποίους πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή.