Βρουβάκη Άννα

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βρουβάκη Άννα
Κατηγορία:Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
Εργαστήριο:ΚΕΓΕΠ (Γλωσσικό Κέντρο)
Email:avrouvaki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037364
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε1.001, ΚΕΓΕΠ (Ε1), Ισόγειο